Armastus ja armukadedus

Allikas: www.elumuutjad.ee
Leides tõelise armastuse suhtes teise inimesega, muutume temast mingis osas sõltuvaks. Temal on võim panna meid tundma sedavõrd imeliselt. Ja mis võiks olla hirmsamat kui tema kaotamine? Lahendus on õppida usaldama ja anda teine vabaks.
Kommentaare: 7
Suur armastus on soetud suure riskiga. See on tunne, millesse võid ennast kaotada

Armastus on tunne, et oled kõigega üks, harmoonias. Kogu universum võngubki samal sagedusel. Sama tunne on ühendusesolek algallikaga, see on kojujõudmise tunne.

Kõik otsivad kindlustunnet välistest teguritest, kuni nad seda enda seest ei leia. Kõige suuremat kindlustunnet tekitab armastusetunne. See on hingele kõige omasem olemiseviis, pärisolemus, sest hingekodus - taevas, armastus lihtsalt on. Hing on sellega harjunud ja otsib seda. Seal ei pea sellega vaeva nägema, et seda saavutada või hoida. Sellepärast võibki tunda, kui keegi ütleb: "Ma armastan sind", et süda või lausa hing heliseb. Armumine on tunne, et võiks rõõmu pärast õhku tõusta.

Seda tunnet, olemise viisi, mida ka sinu lõputult kaua eksisteerinud osa, sinu hing jumaldab, tahaks ju tõesti suuta hoida. Midagi paremat enam ei ole. Pole siis ime, et hirm seda kaotada võib olla mõõtmatult suur. Leides tõelise armastuse suhtes teise inimesega, muutume temast mingis osas igal juhul sõltuvaks. Temal on võim panna meid tundma sedavõrd imeliselt. Ja mis võiks olla hirmsamat kui tema kaotamine?

Inimese osa nimega ego tahab omada üle kõige kindlustunnet ja kontrolli, see on tema põhiolemus. Seetõttu tahab ta osaliselt omada teist inimest. Ta tahab kontrollida ka armastust. Püüab seda iga hinna eest säilitada. Sellest tingituna tekib hoolimata kõige puhtamastki armastusest osaline klammerdumine, omandisuhe ja kontroll. Tekib pinnas armukadedusele ja kahtlustamisele. Pole siis ime, et armukadedus võib olla sedavõrd tugev ja häiriv.

Ego tahe on püüda võimatut. Saavutada midagi kindlat. Mitte miski pole siin ilmas kindel. Sellepärast on egol toiduks vaja määratut energiahulka inimese eluenergiast ja seda võitluseks, mis on ette kaotatud.

Asi on veelgi keerulisem. Isegi kui oled üksi olles, enda sees saavutanud armastuse seisundi ja energia tajumise oskuse, võib armumine teise inimesesse selle ikkagi kõikuma lüüa. Teise inimesega seotud armastus tundub rikkam, tähenduslikum ja kõrgem. Eks see osaliselt nii ongi. Kui inimesed oma energiaväljad ühendavad, näiteks kallistavad, siis tekib topeltväli, mis on mitu korda võimsam sellest, mida inimene on võimeline üksi saavutama.

Siis on ka saavutatud armastuse energiatase kõrgema sagedusega. See on jällegi veel parem tunne, mida tahaks hirmsasti säilitada. Pühendudes suhtele ja suurele inimestevahelisele armastusele, ehk välisele, võid kaotada oskuse leida armastust iseenda seest. Tekib segadus ja ühtäkki võid taibata, et osa energiat neelab juba teisesse klammerdumine, mis on täiesti ootamatult juhtunud.

Lahendus on õppida usaldama, anda teine vabaks ja minna endas sellega seotud hirmudest läbi neid teadvustades ja oma käitumismustreid muutes.

Niisiis, suur armastus on soetud suure riskiga. See on tunne, millesse võid ennast kaotada. Kuid selle riski võtmine, armastuse enda ellu lubamine on igal juhul kõige õigem otsus, mida üldse teha. Inimene pole lihtsalt loodud üksi olema ja kasvama. Läbi läheduse areneb inimene vastastikkuse andmise kaudu rohkem kui üksi olles. Üksi olles tekib igavus ja igatsus tähendusrikkama olemise viisi järele. Igaüks on väärt mõõtmatut armastust!

Autor: Taavi Kolk

Allikas: www.elumuutjad.ee

Lisa kommentaar

Kommentaarid

khulusum
2022-10-23 14:46:43
A Same Day - Pet Blessings -Protection-Health-bring back a lost pet spell expert in USA +27732318372


Prof Mama Khulusum and Prof Abdul Rahman+27732318372 https://www.strongspellcaster.us.com
We all love our pets very much. As members of our family, they give us company and joy without asking for much. Having an animal at home is also a great way to improve the energy around us as they lighten the mood at all times.

This is a protection spell for pets, including cats, dogs, birds, turtles or any other household animal. It will protect a pet from theft so that they don’t get lost or sick. In ancient times, healers used pet protection spells to keep farm animals such as chickens and horses safe. Today, we can cast a spell to protect our pets, giving them long life, positive energy and joy.

How to Celebrate Your Pet's Life With a Wiccan Ritual We all love our pets very much. As members of our family, they give us company and joy without asking for much. Having an animal at home is also a great way to improve the energy around us as they lighten the mood at all times.

This is a protection spell for pets, including cats, dogs, birds, turtles or any other household animal. It will protect a pet from theft so that they don’t get lost or sick. In ancient times, healers used pet protection spells to keep farm animals such as chickens and horses safe. Today, we can cast a spell to protect our pets, giving them long life, positive energy and joy.

How to Celebrate Your Pet's Life With a Wiccan Ritual in THE USA, Spain, Sweden, Canada, UAE, Malta, Brunei, Japan, Ireland, Turkey, Luxembourg, South ​Af​ri​ca​, ​
A​fr​ic​a,​UK​,U​SA​,S​pa​in​,S​we​de​n,​Ca​na​da​,U​AE​,M​al​ta​,B​ru​ne​i,​Ja​pa​n,​Ir​el​an​d,​Tu​rk​ey​,L​ux​em​bo​ur​g,​Ic​el​an​d,​No​rw​ay​,A​us​tr​al​ia​,Q​at​ar​,C​ro​at​ia​,A​us​tr​ia​,D​en​ma​rk​,N​et​he​rl​an​ds​,R​om​an​ia​,B​el​gi​um​,G​re​ec​e,​Be​la​ru​s,​Ne​w ​Ze​al​an​d,​Sw​it​ze​rl​an​d,​Cy​pr​us​,P​ol​an​d,​Es​to​ni​a,​Eg​yp​t,​Fi​ji​,W​al​es​,B​ah​am​as​,T​ai​wa​n,​In​do​ne​si​a,​Si​ng​ap​or​e,​Cz​ec​h ​Re​pu​bl​ic​,S​er​bi​a,​Pa​la​u,​Li​th​ua​ni​a,​Ma​la​ys​ia​,F​ra​nc​e,​Bu​lg​ar​ia​,G​er​ma​n,​Jo​rd​an​,C​hi​le​,A​lg​er​ia​,Z​am​bi​a,​Zi​mb​ab​we​,B​ot​sw​an​a,​Le​so​th​o,​It​al​y,​Ph​il​ip​pi​ne​s,​Ho​nd​ur​as​,F​in​la​nd​,H​un​ga​ry​,M​ex​ic​o,​Ma​ce​do​ni​a,​Ar​ge​nt​in​a,​Sy​ri​a,​Ch​in​a,​Ho​ng Kong,Myanmar,Kuwait,South Korea,Morocco,Tunisia,Libya,Sudan,San Marino,Israel, Ukraine

You can reach her on his WhatsApp +27732318372 EMAIL: mamakhulusum@gmail.com VISIT WEBSITE: https://www.strongspellcaster.us.com

You can reach her on his WhatsApp +27732318372 EMAIL: mamakhulusum@gmail.com VISIT WEBSITE: https://www.strongspellcaster.us.com
Alkeemik
2022-06-24 12:18:53
My name is Patricia from the United Kingdom. I want to thank Dr. JB for the restoration of my marriage with his spell casting after 3 years of separation from my husband, with the help of the great spell caster Dr. JB my husband returned home and now we are happily together for good once again thanks to Dr. JB. He also cures all kinds of sicknesses.
unlimitedlovespellcast@gmail.com
WhatsApp him: (+220)-522-4120

1: LOVE SPELL
2: WIN EX BACK
3: FRUIT OF THE WOMB
4: PROMOTION SPELL
5: PROTECTION SPELL
6: BUSINESS SPELL
7: GOOD JOB SPELL
8: HIV AIDS
9: LOTTERY SPELL
10: COURT CASE SPELL
11: Instant Death Spell
Contact him for your help at:
unlimitedlovespellcast@gmail.com
WhatsApp him: (+220)-522-4120
Alkeemik
2020-12-01 09:02:11
Hello everyone. My name is Ajani from South Africa.  I want to give a testimony about my HIV virus that was cured by a great spell caster called Dr Sahabi. Since the last 6 months I have been HIV positive. I never think I will live long again and i wanted to kill myself because the problem is very too much for me. But I am so grateful about this great man called Sahabi who cured my HIV AIDS last 3 weeks. I was in great pain so a friend came to visit me. And I told her my problem; She told me that there is a great spell caster that can cure my HIV. I asked her if she had his email address, she gave me his email sahabinaannabi11@gmail.com, and I emailed him. He talked to me and he perform the necessary rituals and he told me that after one week I should go for a test and Which I did, when the doctor told me that am now an HIV negative, I couldn't believe myself, I went to see another doctor the result was still the same, I was human on planet earth again, so I emailed him and thanked him. Please if you are having a similar problem you can Email sahabinaannabi11@gmail.com or you can also reach him through Whatsapp number (+2348104676647) Dr. Sahabi for helping me at this young age if you need help.  Once again thank you Dr Sahabi..
Kõik kommentaarid