Avatud kontor – sõber või vaenlane?

Allikas: www.ajajuhtimine.ee
Kust on alguse saanud avatud kontori idee? Milline on parim lahendus avatud ruumi ühiseks kasutamiseks, mis tagaks inimestele ka piisavalt privaatsust? Kas avatud kontor tagab parema meeskonnatöö ja produktiivsema töökeskkonna?
Kommentaare: 3
Üle-eelmisest sajandist pärit avatud kontor on kõigest üks paljudest töötegemise võimalustest, millel on omad head ja vead

Eestis on avatud kontor muutunud viimase paarikümne aasta jooksul ülimalt populaarseks. Tihti seostatakse seda parema meeskonnatööga, produktiivsema ja loovama töökeskkonnaga.

Vähesed teavad, et avatud kontori taga on tegelikult 19nda sajandi arhitektuuriline revolutsioon, kus järsku sai hooneid tänu uudsetele raudkonstruktsioonidele ehitada ilma vaheseinteta. Seda tervitasid rõõmsalt kõik toonased büroojuhid, kes said nüüd tehastes edukalt toiminud "tootmisliinid" ehitada ka kontorisse – rohkem töötajaid mahtus väiksemale pinnale ja paranes ülevaade töö tempost.

Ma kujutan ette, et see oligi tol hetkel revolutsioon ja toimis edukalt seni, kuni töö efektiivsus tõesti sõltus sellest, kui intensiivselt töötaja "näis" tööd tegevat. Ent niipea, kui nõuda töötajalt mõtlemist, individuaalset tööpanust ja suhtlemist, hakkab avatud kontori sõjaväeline rivikord pigem segama.

Sajanditagune kontorirott pidi kummarduma oma kausta kohale ja kohusetundlikult kirjutama. Omavaheline suhtlemine, helistamine, klientidega kohtumine, isiklike asjade ajamine või meelelahutuse tarbimine töö ajal – kõik see ei tulnud kõne allagi. Tänapäeval on lugu teistsugune ja me peame endalt küsima, et kas efektiivsele pinnakasutusele orienteeritud 150-aasta tagune töökorraldus on tänapäeval parim?

Londoni Ülikooli Kolledži teadlased uurisid 20 000 avatud kontori töötajat, kellest 56% kaebasid privaatsuse puudumise üle, 55% kehva ruumi temperatuuri üle ja 60% vaikse koha puudumise üle. Halba planeeringut süüdistatakse ka avatud kontori 20%ses produktiivsuse languses. Kolleegide lähedus teeb küll lihtsamaks spontaansete lühikoosolekute pidamise, kuid lisab pideva katkestuste, müra, teiste vestluste ja ebakindluse fooni.

See ei tähenda, et avatud kontor üldse ei toimi! Kindlasti toimib, kui see on korralikult läbi mõeldud ja planeeritud lähtuvalt konkreetse organisatsiooni tööprotsessist. Mida siis avatud kontoris töö korraldamisel silmas pidada?

Eelkõige tuleb kontori planeeringul lähtuda organisatsiooni ülesehitusest ja loobuda vanamoodsast töölaudade ridadest. Tunduvalt paremini toimivad "saarekesed", mis koondavad ühe osakonna või üksuse ning on teistest eraldatud taimede, väiksemate vaheseinade, koridoride või muude eraldajatega.

Kindlasti ei tohi avatud kontori puhul võimaldada kabinette juhtidele, sest siis tekib mulje, nagu on hästi töötamise autasuks eraldatus ja nn "musta töö tegijatele" polegi seinu vaja. Avatud kontor töötab kõige paremini siis, kui ka ülemused on teistega koos ja kasutavad avatust aktiivselt töötajate innustamiseks ja eeskuju näitamiseks.

Avatud töökeskkonnas peab eraldi pöörama tähelepanu müra ja katkestuste vähendamisele. Tõsised ajaraiskajad on selja taga töötav koopia- või faksimasin, kõrvalt mööduv tihedasti kasutatav vahekäik, välisuks, kohvimasin või WC – kõik tüüpilised segavaid helisid tekitavad olukorrad, mida pole võimalik vältida ja mida on ülimalt raske mitte tähele panna.

Mida saaks veel ära teha? Me teame, et mõtlemist ja kontsentratsiooni nõudvate tööde jaoks on päevas vaja eraldi aega. Mõistlik oleks viia organisatsioonis sisse nn "vaikne tund". Vaikne tund on näiteks 11:00-12:00 vahemik, kus kõik lepivad kokku, et proovitakse teha nii vähe müra kui võimalik. Sel ajal ei sooritata väljaminevaid telefonikõnesid (kui võimalik), ei minda tülitama kolleegi, keerulisemad vestlused peetakse koridoris või koosolekuruumis. Nüüd, kui kõik teavad, et vaiksel tunnil katkestatakse neid vähem, saavad nad vajadusel planeerida selleks ajaks tähelepanu ja vaikust nõudvaid töid.

Parimates avatud kontorites on töökohtadele lisaks ka mitmeid koosolekuruume, nurgataguseid, kohvinurki ja diivaneid, kuhu saab mingil hetkel võtta kaasa oma sülearvuti ja eralduda rahulikult tööd tegema. Veelgi paremini läbimõeldud kontoris on eraldi "raamatukogu tuba". Ma nimetan seda raamatukogu toaks, kuna raamatukogus töötades ei tohi kasutada telefoni, ei tohi kõva häälega jutustada ja peab austama teiste soovi privaatsusele. Siia saab jälle eralduda see töötaja, kes peab tunnikese tegelema ülimat vaimset pingutust nõudva üleandega. Olgem ausad – avatud kontor iseenesest ei ole halb, me lihtsalt ei saa seda päev otsa endale lubada!

Üks hädine privaatsust pakkuv tüüplahendus on "kuubikute" tekitamine, kus töötaja ümbritsetakse madalate ja teisaldatavate seintega. See 100 aastat vana võte ei tekita tegelikult rohkem privaatsust ega kontrolli enda keskkonna üle.

Pigem vähendab see päevavalgust, tekitab klaustrofoobiat ja likvideerib needki vähesed avatud kontori eelised, mis on seotud meeskonna ja avara ruumiga. Küll on aga õige see, et mõistlik oleks vähendada kontoris tekkida võivat silmsidet kolleegiga.

Uuringud näitavad, et silmside tekkimine on üks ajend spontaanseks ajaraiskajast vestluseks. Selle vastu aitab laua külge kinnitatav delikaatne sirm. Nii ei näe otse silmi tõstes teiste kolleegide nägusid, samas säilib avatud ruumist saadav lisaväärtus.

Päris hea ja kiiresti populaarsust koguv lahendus on kaugtöö. Kaugtöö võimaldab aeg-ajalt pääsu avatud kontori muredest ja töö saab tehtud kodus, kohvikus, teises kontoris, koosolekuruumis või õues kiiktoolis. Tänapäeval saavad ettevõtted üha rohkem aru sellest, et töötajate efektiivse tööaja graafikud on erinevad, samuti erinevad nende arusaamad privaatsusest, mürast või produktiivsest töökeskkonnast. Sestap on erisuste toetamine uus norm.

Mitmetel kaugtööd toetavatel organisatsioonidel on kontoris töökohti näiteks ainult 30-50%le töötajatest – rohkem lihtsalt ühel ajal majja ei satugi! Nii lahendatakse ka avatud kontorist tekkivad mured, kuna töötaja saab vastavalt käesolevale ülesandele valida endale sobiva töökeskkonna ja –meetodi.

Kokkuvõtteks tasub pidada meeles, et üle-eelmisest sajandist pärit avatud kontor on kõigest üks paljudest töötegemise võimalustest, millel on omad head ja vead. Meie asi seda kasutada nii, et head saaks võimendatud ja vead vähendatud.

Autor: Ardo Reinsalu

Allikas: www.ajajuhtimine.ee

Lisa kommentaar

Kommentaarid

Alkeemik
2022-07-01 19:11:59
I am here to spread this good news to the entire world on how Dr Emu helped me solve my infertility problem and i am so happy now that i am now a mother because for over 4 years i have been trying to get pregnant and needed help, i and my husband always go for medical check up and the doctor always say that the both of us are fine and i have nowhere else to get help from and all hope was almost lost until one day i visited a friend of mine and i told her what i was passing through and she introduce me to this great spell caster called Dr Emu who helped her when she was in need of help, so i took a try to contact Dr Emu through his email and i explain all my problem to him and after we have talked he perform an infertility spell for me and after that he told me what i should do, and i followed the instruction he gave and after that he instructed to sleep with my husband and also i followed the instruction and he said that the next week i should go for medical check up and the doctor confirmed that i was 4 months pregnant and i was so happy that all my sorrows were gone for ever, i am so very happy now and also if you need any kind of help or the same line with mine, contact Dr Emu on his email: emutemple@gmail.com or call/text his whatsapp phone number +2347012841542 visit facebook page: https://web.facebook.com/Emu-Temple- 104891335203341
Alkeemik
2022-06-09 14:57:35
I suffered from what they called peripheral artery disease (PAD). I have been suffering for years, Me and my wife searched for a medical cure, and then we came across a testimony of a man who suffered the same and was cured by Dr Chief Lucky. So my wife and I contacted Dr Chief Lucky via an email and thank God he replied. I explained what was wrong and he sent me herbal medicines that helped heal me completely. I am happy to say that herbal medicine is the ultimate and Dr Chief Lucky I am grateful. You can contact him on his email: chiefdrlucky@gmail.com or whatsapp: +2348132777335, Facebook page: http://facebook.com/chiefdrlucky or website: https://chiefdrlucky.com/. Dr Chief Lucky said that he also specializes in the following diseases: LUPUS, ALS, CANCER, HPV, HERPES, DIABETES, COPD, HEPATITIS B, HIV AIDS, And more.
Alkeemik
2018-08-18 04:59:01


Thanks to Dr.joy for bringing back my wife and brought great joy to my family!! joylovespell@gmail.com is certainly the best spell caster online, if you need your Ex lover back fast! and his result is 100% guarantee.. A very big problem occurred in my married between me and my wife so terrible that she took the case to court for a divorce she said that she never wanted to stay with me again,and that she did not love me anymore So she packed out of my house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get her back,after much begging,but all to no avail and she confirmed it that she has made her decision,and she never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my wife So i explained every thing to her,so she told me that the only way i can get my wife back,is to visit a spell caster,because it has really worked for her too So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow her advice. Then she gave me the email address of the spell caster whom she visited.(joylovespell@gmail.com}, So the next morning,i sent a mail to the address she gave to me,and the spell caster assured me that i will get my wife back the next day what an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me,and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my wife who did not call me for the past seven months,gave me a call to inform me that she was coming back So Amazing!! So that was how she came back that same day,with lots of love and joy,and she apologized for her mistake,and for the pain she caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster . So, was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster . So, i will advice you out there, If you have any problem contact him and i guarantee you that he will help you. Here’s his contact..Email him at: joylovespell@gmail.com ,you can also call him or add him on whats-app:+2348100452479.
Kõik kommentaarid