Batuudid ja teadlik lapsevanem

Lastele meedib batuudil hüpata. Soov lennata õhus ning ennast õhus ümber pöörata ja keerata, uhkus uusi trikke õppida - see kõik on väga lõbus hetkeni, mil keegi haiget saab.
Kommentaare: 1

Batuutide tutvustus


Batuudid said populaarseks 1960. aastatel, kui elastset riiet kasutati maapinnal olevate suurte aukude katmiseks. Jumpsville Trampoline Center Lõuna-Californias disainis mitu sellist 1960-nendatel. Järgmisena lisati neile jalad või postid, mis aga jätsid suured ohtlikud vahed servade ümber ja mitte miski ei hoidnud hüppajat sealt kuk¬kumast. Nüüdisaegsed batuudid peaksid olema turvalisemad, kuna need on ümbritsetud võrkudega. Sellele vaatamata ei lahenda see probleemi vedrude juures olevate vahede suhtes ega ka siis, kui batuudil on rohkem kui üks laps korraga. Ajalugu näitab, et ainuke turvaline viis lapsele, on teda mitte batuudile lasta.
Traumade ajalugu

Ameerika Lastearstide Akadeemia on avaldanud hoiatused 1977, 1981 ja 1999. aastal, et esile tõsta batuutide ohtusid. Nad ei soovita neid kasutada kodus ega ka kehalise kasvatuse tundides koolis. Kuid neile hoiatustele vaatamata on erakorralise meditsiiniabi osakonna külastused aastatel 1990-2005 taevani küündinud.
1998. aastal Science Daily's ilmunud artikli kohaselt oli 1990-1995 aatatel EMO-s batuudiga seotud traumade puhul antud esmaabi 250 000 juhul ning aastane õnnetuste arv oli kasvanud 29600-lt kuni 58400-ni.
Journal of Bone and Joint Surgery avaldas 1998, et 43% kõigist õnnetustest juhtus lastega vanuses 5-9 eluaastat ja 28% vanuses 10-14. Kõige kurvem aga on see, et 15% õnnetustest juhtus lastega vanuses alla 4. eluaasta. See näitab selgelt, et enamus traumasid toimub alla 14 aastaste lastega.
Pediatric Neurosurgery ilmunud artikkel 2000 aastal kirjutab, et batuudi tõttu toimunud laste selgroo vigas¬tuste arv oli 1998. aastal üle 6500. Consumer Product Safety Commission (CPSC) arvestuste kohasel oli 2001. aastal 91870 EMO külastust, mis olid seotud batuudil toimunud õnnetustega. Haiget saanutest oli 93% alla 15. eluaasta ning 11% olid alla 5 aastased lapsed. CPSC on väitnud oma edasistes avaldustes, et alates 1990. aastast on olnud 11 surmajuhtumit, millest kuuel korral on tegu olnud lastega alla 15. eluaasta.

Hiljutine statistika
2004. aasta tarbijaaruande poolt välja antud uuringute kohaselt vajas 2003. aastal EMO-s abi batuudi õnnetu¬ste tõttu 98000 inimest, kellest üle 50000 olid lapsed. Ameerika Lastearstide Akadeemia avaldas hiljuti uuringu tulemused, mis koostati 2007. aastal National Electronic Injury Surveillance System (NEISS) andmetel. Uuring põhineb 2000-2005 aasta andmetel, et hinnata lastega batuudil toimunud õnnetusi ning võrrelda neid and¬meid aastatega 1990-1995. Tulemused näitasid, et aastatel 1990-1995 oli EMO visiitide arv batuudil toimunud õnnetuste puhul aastas 41600 ja aastatel 2000-2005 88563, ehk 133% rohkem.
Uuringu autorid usuvad, et rohkem tuleks teha ära just avalikkuse harimises, et selgitada ohtusid, mis kaasne¬vad batuutide kasutamisega kodus. Samuti väidavad nad, et tuleks kasutusele võtta ekstreemsed abinõud, et lapsevanemad lõpetaksid asjade ostmise, mis on tõestatud ohtlikena.
Kas batuudid peaksid olema keelustatud?
Uuringud näitavad, et avalikkuse teavitamine batuudiga seotud riskidest ei ole aidanud vähendada traumade arvu. Tegelikkus on hoopis vastupidine - vigatuste arv suureneb astmeliselt igal aastal.

Allikas: www.kiropraktikastuudio.ee

 

Lisa kommentaar

Kommentaarid

Alkeemik
2018-11-12 16:59:10

Henderson Elizabeth
Dr joy is a trust worthy spell caster and he will be of great help to you. I never believed in spell casting but After 4 years of marriage my husband left me because I lost my womb, and i was unable to give birth to children. I felt like my life has come to an end, and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time, but thanks to this spell caster called Dr joy whom i met online after my friend Becky Ross told me how he also helped her to bring back her husband in less than 2 days. I believed her and decided to give Dr joy a try and i contacted him on his email joylovespell@gmail.com. and explained my problems to him. He laughed and told me that In less than 2 days, my Husband will come back to me again, and that he will restore my womb and i will give birth to children. At first i thought it was a joke but i took courage and believed as Dr joy has said and it did happen just as this Great spell caster said, My husband called me and was crying, begging for forgiveness. I forgive him and today i am so glad that all worries and problems has gone away, and we are even happier than before, another good news is that i am pregnant now, and very soon we will have our baby. Dr joy is really a gifted and a powerful spiritual man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. I advice you all If you have a problem and you are looking for a real and genuine spell caster to solve all your problems just Contact Dr joy on his email on joylovespell@gmail.com. because he will always help you to solve all problems. Once again thank you Dr joy. Thank you, thank you.
you can also call him or add him on Whats-app: +233558502814.
Kõik kommentaarid