Kas osta reisikindlustus või võtta Euroopa ravikindlustuskaart?

Allikas: www.minuraha.ee
Kui suvine puhkusereis viib sind välismaale, tuleb juba lennupileteid või reisipaketti soetades kaaluda, kas tasuks osta ka reisikindlustus või piisab Euroopasse viiva reisi puhul vaid Euroopa ravikindlustuskaardist.
Kommentaare: 3

Reisikindlustuse leping hõlmab tavaliselt tervisekindlustust ehk meditsiiniabikindlustust ning selle eesmärk on hüvitada sulle ootamatu haigestumise või õnnetusse sattumise tagajärjel tekkinud kulud. Levinumad lisakindlustused, mida saab juurde osta, on pagasikindlustus ja reisitõrkekindlustus.

Kui reisid Euroopas, siis võid kaaluda, kas meditsiiniabi saamiseks võimaliku haigestumise või õnnetuse puhul osta enne reisile minekut reisikindlustus (meditsiiniabikindlustus) või piisaks ka Euroopa ravikindlustuskaardist. Kaarti saavad Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed Haigekassast tasuta taotleda ning see annab õiguse arstiabile Euroopa Liidu riikides, Norras, Šveitsis, Liechtensteinis ja Islandil.

Euroopa ravikindlustuskaardi olemasolu ei tähenda siiski seda, et kui peaksid vajama arstiabi, on kõik tasuta. Esiteks ravikindlustuskaart erapraksistes ei kehti, nii et tuleb leida riiklik raviasutus. Sealgi tuleb sul maksta patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, haiglas viibides voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide järgi. Need summad on riigiti erinevad, ulatudes mõnekümnest eurost mitmesaja euroni. Teiseks ei kata kaart transpordikulusid ühest riigist teise – näiteks kui juhtub raske õnnetus ja ravi tuleb jätkata Eestis, kuid su kodumaale toomiseks on võimalik kasutada ainult lennutransporti. Selle kohta, kui suured võivad olla arstiabi puhul omavastutustasud näiteks Soomes, Rootsis või Hispaanias, saad infot Haigekassa kodulehelt. Selle abil saad otsustada, kas sulle on jõukohane maksta omavastutustasud oma taskust või tuleks kaaluda meditsiiniabi kindlustuse ostmist. Kuna kõikide seltside tingimused on erinevad, tasub endale sobivaima leidmiseks võrrelda vähemalt kolme seltsi pakkumisi.

Meditsiiniabi kindlustus

Selle eesmärk on ravi- ja transpordikulude hüvitamine, kui sa reisi ajal ootamatult haigestud või satud õnnetusse, mille tagajärjeks on kehavigastus või trauma. Üldjuhul hüvitatakse vältimatu arstiabi, sh omavastutustasud ning hädavajalikud arsti määratud ravimid, samuti uuringud, haiglaravi ning sinu transpordikulud välismaal ja sealt koju. Tasub teada, et meditsiiniabi kindlustuse tingimustes võivad kehtida piirangud eakatele ja rasedatele.

Kindlustust ostes pööra tähelepanu kindlustussumma suurusele, mis peaks katma sinu võimaliku haigestumise kulud välismaal. Kindlustussumma suuruse variandid pakub reeglina välja selts ning sul võib olla võimalik valida mitme variandi vahel. Summa suurus sõltub ka sellest, millisesse maailma piirkonda/riiki sõidad – mida kaugem ja eksootilisem riik, seda suurem võiks olla kindlustussumma. Erinevates seltsides on kindlustussummad erinevad. Mõnes seltsis võib sul näiteks Euroopa reisi puhul olla võimalik valida kas 30 000 või 70 000 eurone kindlustussumma,  teises aga on summa kindlaks määratud: näiteks 45 000 või 100 000 eurot.

Kuigi kindlustussumma suurusest sõltub sinu kindlustusmakse, ära tee valikut ainult soodsaima pakkumise põhjal, vaid jälgi, et sinu kindlustushuvi saaks kaetud. Lisaks vaata üle, kas mingitele kuludele on kehtestatud eraldi limiit ja kui suur see on. Üldjuhul on eraldi limiidiga kuluks hambaravi, mille puhul ühes seltsis hüvitatakse sulle näiteks 128, teises 150 ja kolmandas 200 eurot.

Tutvu kindlasti välistustega, mille puhul kindlustusselts ei pea sulle hüvitist maksma. Hüvitamisele ei kuulu üldjuhul näiteks plaaniline ravi, taastusravi kulud, kroonilise haiguse ägenemine, samuti ei saa hüvitist, kui sa olid õnnetuse toimumise ajal joobes.

Reisitõrkekindlustus

Selle eesmärk on kindlustada reisi ärajäämise, katkemise või hilinemise vastu. Reisi ärajäämise põhjuseks võib olla näiteks kindlustatu või tema lähedase haigestumine. Seejuures on osade seltside tingimustes selgelt lahti kirjutatud, kes on lähedane inimene (nt ema, isa, laps, vend, õde), teistel seda tehtud pole. Sel juhul tuleks seltsist selle kohta enne lepingu sõlmimist täpsustust küsida ning teha seda soovitavalt kirjalikult. Reisi ära jäämise või katkemise põhjuseks on ka plaanipäraselt reisi sihtpunkti mitte jõudmine või ootamatu vajadus reisilt naasta – näiteks kui sul on kodus käinud vargad või lähedane inimene haigestus ootamatult.

Reisitõrkekindlustus ei hakka enamasti kohe kehtima. Kindlustusseltsid sätestavad lepingu jõustumise tähtaja erinevalt, näiteks võib leping jõustuda kas kohe või alles 2–5 päeva pärast selle sõlmimist ja kindlustusmakse tasumist.

Tutvu välistustega, mille puhul sulle reisi ärajäämisest, katkemisest või hilinemisest põhjustatud kahju välja ei maksta ning arvesta, et seltsiti on need erinevad. Tavaliselt on välistustena kirjas näiteks streik ja loodusõnnetus (orkaan, vulkaanipurse jne), kuid mõnedes seltsides on võimalik loodusõnnetuse riski vastu siiski kindlustada, kui osta lisakaitse.

Pagasikindlustus

Selle eesmärk on kindlustada su reisile kaasa võetav pagas varguse või röövimise riski vastu, samuti juhuks, kui su pagas transpordiettevõtte süül kas hilineb, kaob või kahjustub.

Üldjuhul kehtib sul pagasikindlustuse puhul omavastutus. Mõnedel seltsidel on omavastutuse summa suurus kirjas kindlustustingimustes ning see võib olla näiteks paarkümmend eurot, teistes seltsides lepitakse summa sinuga kokku lepingut sõlmides. Pööra tähelepanu sellele, mida pagasikindlustusega kindlustada ei saa. Tavaliselt on sellisteks asjadeks näiteks raha, lennukipiletid, pangakaardid, kunsti- ja antiikesemed jne.

Hilisemate ebameeldivuste vältimiseks uuri, kuidas sa pead reisil pagasi eest hoolitsema. Näiteks võib kindlustusselts kehtestada erinõuded sülearvuti, videokaamera ja muu tehnika hoidmisele: seda ei tohi anda lennuki või bussi pagasiruumi ning kui tehnika ei ole parajasti su isikliku järelevalve all, tuleb see hotellis anda seifi või valvatavasse hoiuruumi. Seega kui lähed päevaks randa ning jätad sülearvuti hotellituppa, kust vargad selle minema viivad, ei ole kindlustusselts kohustatud kahju välja maksma.

Kui sinuga peaks reisil õnnetus juhtuma või haigestud, võta esimesel võimalusel ühendust oma kindlustusseltsiga. Kui maksad arstiabile kulunud summad esialgu ise kinni, hoia tšekid ja arved alles, sest kohustus oma kulusid tõendada on sinul. Ka siis, kui sul on sõlmitud reisitõrke kindlustus ning su reis jääb ära või lükkub edasi transpordifirma tõttu (näiteks lennuk ei väljunud tehnilise rikke või halva ilma tõttu), siis tuleb sul transpordifirmalt reisitõrke põhjuse kohta tõend võtta.

Loe, kuidas sõlmida hea kindlustusleping.

Allikas: www.minuraha.ee

Lisa kommentaar

Kommentaarid

Alkeemik
2022-07-01 19:13:59
I am here to spread this good news to the entire world on how Dr Emu helped me solve my infertility problem and i am so happy now that i am now a mother because for over 4 years i have been trying to get pregnant and needed help, i and my husband always go for medical check up and the doctor always say that the both of us are fine and i have nowhere else to get help from and all hope was almost lost until one day i visited a friend of mine and i told her what i was passing through and she introduce me to this great spell caster called Dr Emu who helped her when she was in need of help, so i took a try to contact Dr Emu through his email and i explain all my problem to him and after we have talked he perform an infertility spell for me and after that he told me what i should do, and i followed the instruction he gave and after that he instructed to sleep with my husband and also i followed the instruction and he said that the next week i should go for medical check up and the doctor confirmed that i was 4 months pregnant and i was so happy that all my sorrows were gone for ever, i am so very happy now and also if you need any kind of help or the same line with mine, contact Dr Emu on his email: emutemple@gmail.com or call/text his whatsapp phone number +2347012841542 visit facebook page: https://web.facebook.com/Emu-Temple- 104891335203341
Alkeemik
2022-06-09 14:58:46
I suffered from what they called peripheral artery disease (PAD). I have been suffering for years, Me and my wife searched for a medical cure, and then we came across a testimony of a man who suffered the same and was cured by Dr Chief Lucky. So my wife and I contacted Dr Chief Lucky via an email and thank God he replied. I explained what was wrong and he sent me herbal medicines that helped heal me completely. I am happy to say that herbal medicine is the ultimate and Dr Chief Lucky I am grateful. You can contact him on his email: chiefdrlucky@gmail.com or whatsapp: +2348132777335, Facebook page: http://facebook.com/chiefdrlucky or website: https://chiefdrlucky.com/. Dr Chief Lucky said that he also specializes in the following diseases: LUPUS, ALS, CANCER, HPV, HERPES, DIABETES, COPD, HEPATITIS B, HIV AIDS, And more.
Alkeemik
2018-08-18 05:00:56


Thanks to Dr.joy for bringing back my wife and brought great joy to my family!! joylovespell@gmail.com is certainly the best spell caster online, if you need your Ex lover back fast! and his result is 100% guarantee.. A very big problem occurred in my married between me and my wife so terrible that she took the case to court for a divorce she said that she never wanted to stay with me again,and that she did not love me anymore So she packed out of my house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get her back,after much begging,but all to no avail and she confirmed it that she has made her decision,and she never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my wife So i explained every thing to her,so she told me that the only way i can get my wife back,is to visit a spell caster,because it has really worked for her too So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow her advice. Then she gave me the email address of the spell caster whom she visited.(joylovespell@gmail.com}, So the next morning,i sent a mail to the address she gave to me,and the spell caster assured me that i will get my wife back the next day what an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me,and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my wife who did not call me for the past seven months,gave me a call to inform me that she was coming back So Amazing!! So that was how she came back that same day,with lots of love and joy,and she apologized for her mistake,and for the pain she caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster . So, was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster . So, i will advice you out there, If you have any problem contact him and i guarantee you that he will help you. Here’s his contact..Email him at: joylovespell@gmail.com ,you can also call him or add him on whats-app:+2348100452479.
Kõik kommentaarid