Kuidas panna teisi tegema asju, mida nad teha ei taha

Allikas: www.ajajuhtimine.ee
Mida saaksime ise ära teha selleks, et meid ümbritsevad inimesed peaksid kinni eelkõige meid puudutavatest kohustustest? Kuidas panna teisi tegema asju, mida nad teha ei taha?
Kommentaare: 1
Pingutust nõudnud ühine projekt lähendab osalisi

Ajajuhtimise kohta öeldakse, et aega ei saa juhtida, tegemist on enesejuhtimisega. See on kahtlemata õige, kuid minu arvates ei ole vähem oluline ka oskus olukordi või teisi inimesi juhtida. "Mina teen asju õigesti, teised on need, kes tähtaegadest kinni ei pea" – kindlasti oleme kuulnud selliseid põhjendusi. Mida saaksime aga ise ära teha selleks, et meid ümbritsevad inimesed peaksid kinni eelkõige meid puudutavatest kohustustest? Kuidas panna teisi tegema asju, mida nad teha ei taha?

Professor Norihiro Sadato publitseeris eelmisel aastal vahva uuringu, kus leiti, et komplimendid ja kiitus toetavad inimeste õppimis- ja sooritusvõimet sarnaselt rahalisele preemiale. Komplimente kasutame ju motiveerimiseks pidevalt (või õigemini peaksime seda tegema), aga uudis oli just see, et kiitus aktiveeris ajus samu piirkondi, mis reageerivad rahalisele stiimulile.

Esimene soovitus ennast ümbritsevate inimeste motiveerimiseks on seega ülimalt lihtne – võta kätte ja kiida neid! Näiteks laste puhul me kasutame positiivset tagasisidet kõikvõimalikel juhtudel – mitte ainult siis kui nad midagi väga hästi teevad.

Täiskasvanutega töötades aga eeldame, et hästi tegemine on normaalne (ja ei vääri äramärkimist), küll aga oleme valmis kritiseerima iga väiksemagi vääratuse puhul. Seega järgmisel korral, kui kolleeg saadab sulle e-kirja täpselt tähtajaks, siis täna ja kiida teda selle eest. Selline käitumine suurendab tõenäosust, et kolleeg üritab ka järgmistel kordadel sinuga seotud kohustusi täita.

Teistelt midagi küsides on väga oluline mõista nende mõttemaailma. Sageli arvatakse, et mingi ettepaneku, tööülesande või palve esitamisel on vajalik seda põhjendada. "Palun saada mulle aruanne kindlasti täna, sest ma pean selle ise ülemusele edasi saatma."

Ajakiri Psychology Today vahendab uuringut, mis taolise levinud arvamuse ümber lükkab. Selgub, et argumenteerides või põhjendusi kuuldes hakkab vestluspartner automaatselt otsima vastuargumente ning on hoopis vähem valmis sinuga kokkuleppele jõudma.

Lisaks toimib nn "Benjamin Franklini efekt" – inimesed suhtuvad hästi nendesse, kellele nad saavad isiklikku teenet osutada! Jah, te lugesite õigesti. Me ei suhtu hästi mitte neisse, kes MEILE teeneid osutavad, vaid neisse, kellele me ISE vastu tuleme. Benjamin Franklin olla seda edukalt kasutanud ebasõbralike kolleegide puhul – küsides neilt teenet, muutusid vaenulikud kaastöötajad meeldivateks sõpradeks. Seda fenomeni on viimase 50 aasta jooksul kinnitanud ka lugematud teaduslikud uuringud.

Seega... kui me tahame, et keegi teeks midagi, mida ta ei taha teha, siis ei tohi oma palvet põhjendada. Tuleb paluda isiklikku teenet ja inimesed tulevad vastu asjades, mida nad pisut ametlikuma suhtumisega iialgi ette ei võtaks.

Kuidas panna kedagi enda tahtmist tegema ehk kuidas teha neile raskeks "ei" ütlemine? Selleks on samuti rida väikesi ja lihtsaid võtteid. Naerata, naerata ja veel kord naerata – muidugi mitte nagu idioot, vaid kui sõbralik kolleeg.

Kasuta ohtralt sõna "palun". Me õpetame selle võlusõna jõudu lastele, aga unustame tihti tavaelus kasutamata. Palumine on kuidagi alandav ja raske? Tegelikult töötab "palun" ülimalt võimsalt, kui seda õigel hetkel pruukida.

Ehk siis kokkuvõtteks – tee ennast võimalikult meeldivaks! Mida meeldivam sa hetkel oled, seda raskem on sulle ära öelda. Kortsus kulmuga ametliku tooniga esitatud palvet on tunduvalt lihtsam ignoreerida.

Me kõik oleme pannud tähele, et lähedaste kolleegide vahel võivad tekkida tugevad sõprussidemed. Ülimat pingutust nõudnud ühine projekt lähendab osalisi ja võib jätta aastaid kestva ühtsustunde. Samuti on mitmed psühholoogilised uuringud kinnitanud, et ühine rabelemine lähendab inimesi.

Olukorras, kus me tahame, et keegi teine midagi teeks, tuleb ennast appi pakkuda. Esiteks on tal raskem ära öelda, kui sa ka ise juba kampa oled löönud ja teiseks tekitab koostöö (isegi ebameeldiv ja tüütu töö) meeldivust. Meeldivust, mis omakorda aitab tal järgmisel korral veelgi kindlamini just sinu poolt tulnud palvetega arvestada.

Autor: Ardo Reinsalu

Allikas: www.ajajuhtimine.ee

Lisa kommentaar

Kommentaarid

Alkeemik
2018-08-18 04:59:45


Thanks to Dr.joy for bringing back my wife and brought great joy to my family!! joylovespell@gmail.com is certainly the best spell caster online, if you need your Ex lover back fast! and his result is 100% guarantee.. A very big problem occurred in my married between me and my wife so terrible that she took the case to court for a divorce she said that she never wanted to stay with me again,and that she did not love me anymore So she packed out of my house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get her back,after much begging,but all to no avail and she confirmed it that she has made her decision,and she never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my wife So i explained every thing to her,so she told me that the only way i can get my wife back,is to visit a spell caster,because it has really worked for her too So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow her advice. Then she gave me the email address of the spell caster whom she visited.(joylovespell@gmail.com}, So the next morning,i sent a mail to the address she gave to me,and the spell caster assured me that i will get my wife back the next day what an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me,and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my wife who did not call me for the past seven months,gave me a call to inform me that she was coming back So Amazing!! So that was how she came back that same day,with lots of love and joy,and she apologized for her mistake,and for the pain she caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster . So, was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster . So, i will advice you out there, If you have any problem contact him and i guarantee you that he will help you. Here’s his contact..Email him at: joylovespell@gmail.com ,you can also call him or add him on whats-app:+2348100452479.
Kõik kommentaarid