Nädalavahetuse filmisoovitus, humoorikas ja intelligentne suhtefilm "Kõrvalehüpe"

Prantsuse draama "Kõrvalhüpe" räägib suhetest ja individuaalsest kasvamisest ühe prantsuse naise silme läbi, kes tõukarja aretajana kasvas läbi emotsionaalse suhtekriisi.
Kommentaare: 47
"Kõrvalehüpe" on sooja huumoriga kirjutatud ning lavastatud film täiskasvanud inimestest täiskasvanud publikule

Brigitte'i (Isabelle Huppert) ja tema veisekasvatajast abikaasa Xavieri (Jean-Pierre Darroussin) abielu näib täiuslik, kuid Brigitte'i hinge närib rahutus. Lapsed on pesast välja lennanud ja mees, kuigi korralik ning hea inimene, tundub ka kuidagi luitunud olevat. Kui kõrvalmaja peol kohatud noormees Stan (Pio Marmaï) naise endale Pariisi külla kutsub, ei jää Brigitte käed rüpes istuma. Ta pakib kohvrid, ütleb mehele, et peab minema arsti juurde ning suundub Stanile külla. Samal ajal muutub maakodus aina murelikumaks Brigtte'i mees, kes kogemata naise salaplaanid avastanud on.

Režissöör: Marc Fitoussi

Peaosades: Isabelle Huppert, Jean-Pierre Darroussin, Michael Nyqvist, Pio Marmaï

Draama, Prantsusmaa 2014, 100 min

Loe juurde psühholoogilise nõustaja ja vaimse arengu treeneri Elina Kirti kommentaari:

Inimeseks saamise retsept

Kui segada 100 osa draamat 1 paratamatu saatusega ja kurnata valminud segu läbi tühjusesõela, saame tulemuseks inimlikkuse. Mind inspireeris oma mõtteid ja tundeid väljendama praegu kinoekraanil jooksev prantsuse film "Kõrvalehüpe". See film räägib suhetest ja individuaalsest kasvamisest ühe prantsuse naise silme läbi, kes tõukarja aretajana kasvas läbi emotsionaalse suhtekriisi.

Mingil viisil peegeldab see film meie esinduspaariga toimuvat, kus naine leiab oma mehest säravama silmapaari ja laskub ajutisse suhteseiklusse. Selline on üsna levinud stsenaarium, millele ehitatakse üles enamus filme: tüdimus, petmine, otsingud, avastused, segadus, uued valikud, tagasilöögid, andestus, leppimine. Üldjoontes on tegemist lihtsa inimliku psühholoogilise elukriisi ja individuaalse arenguga, mis avab uued võimalused. Sellest kohast vaadatuna ei tundu antud film minu jaoks kütkestav. Kuid seda filmi on võimalik vaadatamitmest kohast.

Filmi peakangelannal on kõik olemas: töö, mis on ka hobi, kodu maal, armastav partner jne. Ta on koos abikaasaga ehitanud üles unistuste elu ja elab seda. Kuid miski närib hinge. Kangelanna väljendab selgelt rahutust oma elu ja valikute suhtes, rahulolematust partneri suhtes, mida väib isegi tõrjumisena näha. Ta püüab seda peita ja alla suruda, arvatavasti selle tõttu, et on segaduses. Tema käitumises peegeldub selgelt terve emotsioonide spekter: viha, ärritus, süütunne, meeldida püüdmine, häbi jne. Kuid lisaks nähtavatele on tajuda varjatud kavatsusi ja tundeid: ootus paremale elule, soov saada vastassugupoole armastavat tähelepanu, iha, lootusetus, enesehaletsus, püüd näida paremana jne.

Mingis mõttes peegeldab peaosatäitja moodsa lääne ühiskonna meele haigust – mentaalset tühjust, sihitust; millega puutuvad kokku suuremal või vähemal määral kõik inimesed. Kuid eriti need, kel on ideaalid ja soovid realiseerunud ja ühtäkki kadunud stiimul, mille poole püüelda.

Olen oma nõustamispraksise jooksul kokku puutunud paljude inimestega, kes tulevad vastuvõtule probleemiga, et ...probleeme ei ole. Ei ole enam mille nimel elada: lapsed on suureks kasvanud, karjäär on teostatud, unistuste maja on valmis ehitatud, hobi on muutunud igavaks ja auto on igal aastal vahetatud parema ja uuema vastu. Kui terve teadaoleva elu oli inimesel silme ees stiimul, ülesandepüstitus, siis selle realiseerudes puutub inimene kokku sisemise tühjusega. Miski on puudu ja selle "miski" puudumine tekitab sügaval sisimas ärevust, rahulolematust. Siis pole ka puhkuse ajal asu. Isegi vastupidi – välditakse puhkamist, üksiolekut, jõudeseisakut. Suhete kontekstis võib eluaegset partnerit ühtäkki nägema hakata tüdimuse ja igavuse halli kardinalina, kelle lähedusest soovitakse tulistvalu põgeneda. Kõik see kaunis ja hea, mille nimel varem suhtes püsiti, on muutunud väljakannatamatuks õuduseks.

Mulle meenub Tuhkatriinu muinasjutt. Tuhkatriinu peegeldab seda õilsalt teenimisele pühendunud osa meis, kes vastuvaidlematult teeb tööd, mida talle autoriteedid ette annavad. Kuni ta elus toimub muutus ja avaneb võimalus siseneda täiesti uude unistuste maailma, kus kõik on võimalik ja saab ainult paremaks minna. Selles maailmas viibimiseks on seatud omad maagilised reeglid, sest uude maailma sisenemisel on tegemist maagiaga. Maagia jagab võluvaid lubadusi – saad kõik, mida ihaldad ja enamgi veel, kuid tingimusel, et teatud ajal maagia mõju kaob ja pead selleks ajaks kaduma sellest maailmast. Sest muidu... Viibinuna kauneimas unenäos kaotab Tuhkatriinu ajataju, mille kellalöögid talle võluväe lõppemisega meelde tuletavad. Ta pageb ehmununa tulistjalu kaotades ühes kristallist kingakesega kogu võlutud ilu, tundes süüd, et oma antud lubadusest kinni ei pidanud.

Lubadus endale on oluline leping, mida murda ei tohi. Kui seda teeme, siis järgneb elus pikk kahetsuse, süütunde, koguni depressiooniperiood. Tuhkatriinu teadvustas oma seisusest lähtuvat alaväärsust ja pages turvaliste koduseinte vahele, oma rutiini. Ta oli harjunud olema teiste teenija, kes teeb neid musti töid, mida teised ei soovi teha ja lahendab suisa utoopilisi ülesandeid, mis lubab kõrgemast seisusest olenditel tema üle nalja heita ja teda karguna kasutada. Kas tegemist on karjuva ebaõiglusega? Kes ainult selle pilguga ohvrirolli paigutatud Tuhkatriinule kaasa elab, selle silmis on. Kuid kas ohver saaks märterlikult oma rolli läbi elada, kui poleks teist osapoolt, kelle rolli olemasolu ja toimimine tingib ohvriks olemise? Teisisõnu, kui poleks tagakiusajat (võõrasema tütardega) või päästjat (isa ja ema), siis poleks ka ohvrit, koos seisundik ompleksi kuuluvaga (abitus, kannatav hoiak, alaväärsus jne). Üks positsioon toetab teist ja vastupidi. Ainult nii saamegi luua lugusid ja elada neis.

Inimesed armastavad lugusid. Mida verisemad ja teravamad, seda parem. Seda on näha meie praeguses reaalsuses presidendiproua loo mõjust rahvale ja rahva hääle tagasiulatuvast mõjust. Mis on ühist Tuhkatriinul, presidendiproual ja filmikangelannal? Nad kõik on armunud oma loosse sedavõrd, et elavad oma kokkuleppelist rolli läbi tõsise pühendumusega, võttes vastu "saatuse" õppetunnid. Tõsise pühendumuse all pean silmas sügavaid emotsionaalseid läbielamisi, segadusttekitavaid mentaalseid valikuid ja oma rolli tingimusteta aktsepteerimist. Presidendiproua puhul avaldub see vabanduse palumises – enesehaletusus, etteheide ja süütunne enda käitumise suhtes. Tuhkatriinu puhul avaldub see taaskohandumises oma teenijarolliga. Filmikangelanna puhul avaldub see oma mehe läbielamiste ja kannatuse mõistmises. Kõikide juhtumite puhul jõuab peakangelane läbi valusa õppetunni lõpuks vabanemiseni. Kuid pean tähtsaks rõhutada, et tee vabanemiseni on sillutatud rahulolematusega, mis on tingitud sisemisest tühjusest.

Minu jaoks joonistub neis lugudes selgelt indiviidi horisontaalne arenguplaan. Kui ollakse oma valitud rolli täitnud teatava arenguküpsuseni, siis "saatuslik" kriis annab võimaluse inimesel avada silmad iseenda suhtes. Psühholoogi toolilt nähtuna avab inimene vertikaaltelje ukse ja piilub enese sisse. Julgemad vaatavad sagedamini sisse ja näevad, et hoolimata elust horisonlaalteljel, on alati olnud avatud uks vertikaalteljele. Seda ust aga ei märgatud oma hõivatuses varem. Siis hakkab inimene mõistma oma rolli enese saatuse kujundajana, kus ta ise on kavandanud endale sellise elu, teinud just sellised valikud, sepitsenud sellised õppetunnud ja läbielamised. Seda mõistavad need, kes on kiikumas sel "saatuseks" nimetataval ukselävel. Sõnavarasse ilmuvad uued sõnad: vastutus oma elu ja valikute eest, uskumused, Mina, eneserealisatsioon, korduvad mustrid, sünkroonsus, teadvus, kohalolek jpm. Vahe oma loosse armunud rolli läbimängijaga on suur – viimane on samastunud oma rolliga sedavõrd, et temaga "asjad juhtuvad" ja ta identifitseerub selle rolliga täielikult. Ehk inimene võib elustsenaariume läbielades eladagi kehastunult kannatajaks, või ohvriks. Teisel juhul tekib subjekt – obekt perspektiiv, kus inimene mõistab temaga toimuvat kui enese minevikus tehtud teadvustamata (alateadlike) valikute ja otsuste summat, mida mõnel juhul nimetatakse ka karmaks. Lihtsamalt öelduna tekib mõistmine ja vastutus nii tehtu, kui tehtava osas, mida kujundab selge arusaamine sellest, kelleks ta arvas end olevat ja kes ta tegelikult on.

Me ei ole rollid, vaid mängime neid läbi teatud aja elust. Ikka selleks, et saavutada selge teadlikkus ja mõistmine sellest, et me ei ole ainult see, mida iseenda kohta arvanud oleme. Kannatamine lõpeb siis, kui valitakse teisiti. Õnn on sisemine otsus. See eeldab aga julgust astuda välja mugavustsoonist ja loobuda ühes selle mustri juurde kuuluva ebameeldiv aga ka meeldivast.

Igaüks jõuab varem või hiljem sellele kahe telje ukselävele. Mida Sina siis teed, kui tunned endas ärkamas sisekonflikti? Jätkad rolli läbimängimist, sest oled nii harjunud ja muud ei tea? Või astud tundmatule alale ja annad endale võimaluse hüpata pea ees tundmatusse? Ühel juhul püsib elu enam-vähem endisena, säilib turvatunne ja laiendatakse osaliselt oma piire. Teisel juhul on võimalus teha kvanthüpe personaalses arengus, mille tagajärjed ei ole teada, ning kaotada on palju, võitmise kohta aga info veel puudub. Kuid viimasel juhul nii mõnegi jaoks süda miskipärast annab endast elevalt rinnus tunda, maailm tundub võimalusterohke, põneva ja salapärasena nagu Alicile imedemaal.

Pole olemas õiged ega valesid otsuseid. On individuaalsed valikud, mida igaüks kujundab oma sisetunde ja teadlikkuse kasvamise järgi. Seetõttu ei saa teisele inimesele nõu anda, ega öelda mis on tema jaoks parim. Lihtsal põhjusel, et igaühe individuaalne universum asub tema enda teadvuses ja on tema enda loodud. Me näeme inimestena teises inimeses vaid oma versiooni temast, mitte teda ennast. Me võime ära tunda teises peegeldust iseendast, mille oleme võtnud siin maises elus läbi töötada, mõista, aktsepteerida ja integreerida ise enda suuremasse tervikusse. Et saada kõigeks selleks, milleks me potentsiaalselt saame saada. See, kes seda on mõistnud, teiste eludesse enam ei sekku, ei anna nõu, ei päästa, ei mõista kohut, ega kritiseeri. Sest ta teab, et teeb seda iseenda versioonile teisest, ehk teisisõnu iseendale. Ega asjata vanad targad öelnud: "uurides iseennast, avastad maailma".

Kokkuvõttes teenib sisemise tühjuse seisund meid katalüsaatorina. Tühjuseseisund ei teki juhuslikult, vaid mingil põhjusel on vaja teha ruumi uuele, mille kasvamiseks on seeme juba külvatud. Kriis ei ole halb, ning seda ei pea vältima. Vastupidi. Kõik uus ja uuenduslik maailmas on sündinud põhiliselt kriiside, suurte muutuste ja"“vigade" tulemusel. Erandid tugevdavad süsteemi ja erinevused rikastavad. Meil inimestena ei ole vaja energiat kulutada maailma muutmisele, vaid ainult oma suhtumise muutmisele maailmast. Ainult sedasi hakkab tasapisi maailm muutuma. Olen kuulnud öeldavat, et inimene sünnib kaks korda: esimene kord füüsiliselt siia ilma, teisel korral teatud arenguküpsusse jõudes psühholoogiliselt. Mina nimetan seda vaimseks sünni ks. Inimeseks on vaja saada.

Lisa kommentaar

Kommentaarid

Alkeemik
2020-08-29 16:10:13
Do You Need A Powerful Africa Native Doctor? I Mean A Spiritual Herbalist
With Great Spirit Connected To Ancestors. Call or WhatsApp +2349058774809 Dr Obodubu Monday Is A High Voodoo Priest Master. He is a Spell Caster, Native
Doctor, Spiritual Herbalist, Powerful Sickle cell Healer, Spiritual
Astrologer, Psychic Reader, Multi Guru, Witch Doctor, Priest Of Africa
Money Ritual.
Have You Been To Native Doctor to Native Doctor Without Any Solution To
Your Problems Or Rather Add To it? Have You Been To Place To Place In View
Of A Powerful Native Doctor That Can Solve All Your Predicament, You Must
Understand That There Is A Native Doctor That Supersede All Native Doctor
Among All Native Doctor, If You Are In Search Of A Powerful Native Doctor
With Great Spiritual Powers, Then You Must Be In Search Of A Native Doctor
That Derives Power From The Marine World. That Is The Spirituality Of The
Greatest Africa Native Doctor Obodubu.
Dr Obodubu Is Recognized All Over The World Of Marine Kingdom, As One
Of The Top Fortunate And Most Powerful Native Doctor Of Charms Casts From
The Beginning Of His Ancestors ship Until Now Dr who lives Strong
Among All Other Native Doctors, There Have Never Been Any Form Of
Impossibility Beyond The Control Of Dr Obodubu. It Doesn't Matter The
Distance Of The Person With The Problems Or Situation, All You Have To Do
Is Believe
In The Native Obodubu charms Casts That Works, He Always
Warns Never To Get His Charms Casts If You Do Not Believe Or Unable To
Follow His Instruction.
It Is The Assignment Of The Native Doctor Obodubu To Offer
Services To Those In Need Of Spiritual Assistance Not Minding The Gravity
Of Your Situations Or Distance As Long As Water, Sea, Ocean, Lake, River
Sand etc. Are Near You, Then Your Problems Of Life Would Be Controlled
Under Your Foot.
If You Need Any Spiritual Help On Any of These:
Get Your Lover Back
Fruit Of The Womb
Fibroid
Business Boom
Financial Breakthrough
Get Rich Without Ritual WhatsApp +2349058774809
Do As I Say
Bad Dream
Promise And Fail
Epilepsy
Spiritual Attack
Land/Court Case
Mental Disorder
Political Appointment
Visa Approval
Cancer
Examination Success
Spend And Get Back
Good Luck
Natural Health
Hypertension
Diabesity (Diabetic+Obesity
Stroke
Sickle Cell
Impotency
Win Court Case
Promotion At Work
Commanding Tone
Protection Ring
Marriage Success
Love Ring
Favour Ring
Recover Lost Glory
Spiritual Power For Men Of God
Travel Success Ring
Job Success
Lotto/Pool Win And Many More.
Make Haste To Call or WhatsApp Dr Obodubu Monday +2349058774809. Or Mail Him to
babadoctorobodubuspiritualhome@gmail.com For Spiritual Problem Today And
You Will Surely
Get Solution To All Your Predicament.
Email: babadoctorobodubuspiritualhome@gmail.com
Corey
2020-08-27 19:09:37
POWERFUL AND REAL LOVE SPELL CASTER TO BRING BACK EX LOVER dr.udazelovespelltemple@yahoo.com
POWERFUL LOVE SPELLS AND LOST LOVE SPELLS TO BRING BACK LOST LOVER +2348144305561
I'm so excited because my broken Marriage has been restored & my husband is back after he left me and our 2 kids for another woman. After 8 years of marriage, I and my husband has been into one quarrel or the other until he finally left me and moved to California to be with another woman. I felt my life was over and my kids thought they would never see their father again. I tried to be strong just for the kids but I could not control the pains that torment my heart, my heart was filled with sorrows and pains because I was really in love with my husband. Every day and night I think of him and always wish he would come back to me, I was really upset and I needed help, so I searched for help online and I came across a website that suggested that DR UDAZE can help get ex back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do and I did it then he did a (Love spell) for me. 28 hours later, my husband really called me and told me that he miss me and the kids so much, So Amazing!! So that was how he came back that same day, with lots of love and joy, and he apologized for his mistake, and for the pain, he caused me and the kids. Then from that day, our Marriage was now stronger than how it was before, All thanks to DR UDAZE. he is so powerful and i decided to share my story on the internet that DR UDAZE real and powerful spell caster who I will always pray to live long to help his children in the time of trouble, if you are here and you need your Ex back or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact: Email him at: dr.udazelovespelltemple@yahoo.com, you can also call him or add him on Whats-app: +2348144305561 , THANKS TO DR UDAZE...
Alkeemik
2020-08-03 07:31:31
A REAL AND GENUINE SPELL CASTER THAT HELPED ME GET MY EX HUSBAND BACK
CONTACT DR JUMBA VIA WHATSAPP  : +19085174108
OR EMAIL HIM VIA : wiccalovespelltools@yahoo.com
WEBSITE : drjumbaspellhome.wordpress.com , I am overjoyed because my prayers have finally been answered,i have always wished to have my ex husband back,because i wanted my family to be happy again, until i met DR JUMBA who solved my problems for me, and i am sharing this testimony because i believe they are people out there who need solutions to problems like this. When my ex husband left me I was very much devastated and I always wanted back and it got to a period I no longer wanted him back again. After 7 years, my first son was 12 years old, he came home from school and said he was missing his father and all the love he showed when he was around him. The feeling rushed through me like an emotional straining and I had a huge urge to have him back. What happened to us that we separated was what I couldn't think of what started the fight. I contacted DR JUMBA online after reading about him of how he has been helping other people with their problems. I contacted his email at wiccalovespelltools@gmail.com and i was able to speak with him. I am happy and very overjoyed that after 7 years, all I wanted was to be reunited with my family and make my life whole again. Thank God for this great and real spell caster DR JUMBA. and i want everyone who have same problem as i had to contact this great man at (wiccalovespelltools@yahoo.com)
or you can add him up on his whatsapp via +19085174108 , website : drjumbaspellhome.wordpress.com
and share your testimony with the world.
and he can also help solve other problems like(1) money spell(2) love spell(3) divorce spell(4) get pregnant(5) get your scammed money back(6) lottery spell(7) cure for all kinds of disease and virusAnd many others contact this great man today and get your
Problems solved 100% assured and guaranteedCONTACT DR JUMBA  VIA  EMAIL HIM VIA :wiccalovespelltools@gmail.com or text him on whatsapp : +19085174108  and he is Ready to Help you no matter the Situation, website : drjumbaspellhome.wordpress.com  blog : https://wiccaspelltools.blogspot.com/
Kõik kommentaarid