OSHO. TANTRA. Ülim mõistmine

Peeter Liiv kirjutab, et ehkki "tantra on kehareligioon", pajatab armastatud OSHO siin raamatus müstitsismi ja olemise tuumast, toetudes laulule Mahamudra'st - "totaalsele orgasmile Universumiga“, milles selle autor Nilopa "ületab Jeesuse, Buddha ja Laozi".
Kommentaare: 4

Mõned minu jaoks inspireerivad ja olulised märklaused OSHO-tantrast:

1) Tantra väldib mõistust, kontseptualiseerimist ja kohtub eluga näost näkku: "Tantra on loomulik tee - vabadus ja loomulikkus on eesmärk. Vabanemine on see, et oled täiesti loomulik. Ära võta omaks ega ära lükka tagasi. Lihtsalt oota, teades, et asju ei saa paremaks muuta. kõik on juba nii hästi kui võimalik. Tahet pole tarvis. Asjad juhtuvad iseenesest, see on nende loomuses. Loomulik inimene lihtsalt istub seespool ja laseb asjadel juhtuda. Ta ei "tee". Tilopa ütleb, et ainult siis ilmub mahamudra - lõplik, täiesti lõplik orgasm eksitentsiga."

2) Tantra ütleb "jah" kõigele, armastades tingimusteta – ka viha, seksi jms: "Terve teie olemus muutub sügavaks rahuloluks. Tantraõpetajad on metsikud lilled, neis on kõik olemas. Tantra võtab kõik omaks, elab kõik läbi. Suurim julgus maailmas on aktsepteerida kõike, mida elu toob."

3) Kohandumine pole eesmärk – vaid muutumine: "Igasugune turvalisus on võlts ettekujutus. Turvalisuse pärast loome abielu ja ühiskonna. Turvalisuse pärast liigume me alati kanalit pidi. Elu on metsik. Armastus on metsik. Eksistents on täiesti metsik. Elada tuleb koos kõigi ohtudega ja riskidega. Ja see on kaunis, sest on seiklus. Ärge tehke oma elust kindlaksmääratud mudelit. Need, kes on metsikud, jõuavad alati pärale. Buddha, Tilopa, mina ise, me pole optimistid ega pessimistid, me lihtsalt loobume lootusest. Me lihtsalt viskame lootusemündi minema ning koos sellega on kadunud mõlemad pooled. See on täiesti uus dimensioon, millest on raske aru saada. Keegi ei oska öelda, mida Tilopa teatud olukorras teeb. See sõltub, kogu olukord annab vastuse. Ja tal pole nii, et meeldib või ei meeldi, see või teine. Ta tegusteb. Ta ei reageeri oma minevikust lähtudes ega tulevikukontseptsioonidest lähtudes, oma ideaalidest lähtudes. Ei. Ta tegutseb. Ta tegutseb siin ja praegu, vastus on täielik, keegi ei oska öelda, mis juhtub. Te olete siin ja ma räägin teiega, ma isegi ei tea, millest ma teiega rääkima hakkan. Kuni lauset pole välja öeldud, pole ma kindel, mis lause see on. Teie pole ainsad kuulajad, ka mina olen siin kuulaja. Kui olen midagi öelnud, siis ma tean, et olen seda öelnud. Ei teie ega mina saa ette näha, mida ma ütlen. Iga järgmine lause pole veel kohal, see on teie olukord, mis selle kaasa toob."

4) "Enne kui hakkate kedagi teist teenima, olge täiesti isekad", kuna "aidata võib vaid see, kes on valgustunud - abi voolab spontaanselt."

5) Sa oled juba täiuslik ja soov "jõuda täiuslikkuseni" on põhjus, miks sa selleni ei jõua: "Tantra pakub teile valgustumist otse siin ja praegu. Olemust saab muuta. Pole vaja seda lõputute elude vältel oodata. Ära usu järk-järgulistesse sammudesse, hüppa, ole vapper. Ainult need, kes on julged, võivad järgida tantra suurt õpetust. Isegi kui tajutakse oma ebatäiuslikkust, siis see ebatäiuslikkus on täiuslik. See on tantra vaim. Kui tunned end hästi kõige puhul, mis sinuga juhtub. Võta vastu see, kus sa oled ja kes sa oled ning mis sinuga juhtub, ainult siis võid olla vaba ja loomulik. Jooga puhul kulub päralejõudmiseks miljoneid elusid, tantra ütleb, et vaid sekund. Jooga on ebaloomulik tee - võitle jõega ja uju vastuvoolu. Muidugi see on väljakutse ja seda väljakutset võib nautida. Aga kes naudib väljakutset? Sinu ego. Kui leiate joogi, kes pole egoist, siis on see ime. Jooga on tahte tee, tantra on alistumise tee. Joogas on raske õige, tantras on kerge õige."

6) Tantra ütleb: "Jää kodutuks, ära jää kusagile püsima, ära samastu ega klammerdu millegi külge, mitte ühegi suhte külge. Naudi, aga ära klammerdu. Ära jää kuhugi püsima, siis jääd püsima enda juurde. Mida vähem harjumusi, seda elusamad te olete. Tilopa mõistmiseks peate sisenema täiesti tundmatusse dimensiooni, peate läbi kaose liikuma, hüppama kuristikku."

7) "Kui olete millegagi samastunud, siis olete kaotanud oma hinge. Pea silmas keset. Jälgi oma käitumist, tegusid, samastumist ja nii lood sa distantsi. See tekib järk-järgult. Vaatleja ja tegija saavad kaheks. Lõpuks jääb kõike jälgima vaid vaatleja - teadvus. Kõik kogemused kaovad, ainult nende taust säilib."

Hääd lugemist!

Peeter Liiv


Loe lähemalt raamatu kohta kirjastuse Pilgrim kodulehelt

 

OSHO "Tantra. Ülim mõistmine."

Tantra on kehareligioon. Muidugi läheb see kaugemale kui keha, aga see on kehaga seotud. See on ainus religioon, mis on kindlalt maine - sel on juured. Teised religioonid on nagu puud, mille juured pole maas, need on surnud, mahl ei liigu nendes. Tantra on väga mahlane, väga elus. See on totaalne orgasm tervikuga, universumiga. See sulandub olemise allikasse.

Oma aja üks armastatumaid ja provokatiivsemaid õpetajaid Osho räägib selles raamatus tantrast, lähtudes iidsest õpetusest mahāmudrā'st, mida esmakordselt olevat õpetanud suur India õpetaja Tilopa (989-1069). Mahāmudrā (skr 'suur sümbol') onmeeleharjutuste kompleks, mis keskendub puhta meele kujustamisele. Osho käsitleb seda õpetust kui laulu, mida ta värss-värsi haaval meile tutvustab, andes meile aimu, kuidas end lahti keerata, sissepoole pöörata ja ületada ning tantrani jõuda ja mõista, et: "Tantra on vabadus; vabadus kõigist mõttemängudest; vabadus kõigist struktuuridest; vabadus teisest. Tantra on ruum, kus olla, tantra on vabanemine, täielik orgasm tervikuga."

www.pilgrimbooks.ee


 

Lisa kommentaar

Kommentaarid

Alkeemik
2012-09-28 02:24:43
Pauluse kiri efeslastele 6:Vaimulikust varustusest

10Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!
11Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi
salanõude vastu!
12Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid
meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse
maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.
13Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te
suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik
teinud.
14Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu
seljas õiguse soomusrüü
15ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit
rahust!
16Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada
kõik kurja põlevad nooled!
17Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!
18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
19ja minugi eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu,
julgelt teada anda evangeeliumi saladust,
20mille käskjalana ma olengi ahelais, et ma selles julgust saades
hakkaksin rääkima nii, nagu ma pean.

Peetruse esimene kiri « 1,2,3,4,5 » peatükk

5
Nõuandeid vanematele ja noorematele

1Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja
Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases
kirkuses selle ilmumisel:
2hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte
sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses
kasuahnuses, vaid andunult,
3mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale
eeskujuks.
4Ning siis kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu
kirkuse närtsimatu pärja.

5Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te kõik
rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest "Jumal paneb
suurelistele vastu,
aga alandlikele annab armu".
6Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel
ajal;
7heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!

8Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu
möirgav lõvi, otsides, keda neelata.
9Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neidsamu kannatusi on
pandud kogema kogu kristlaskond maailmas.
10Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse
kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab
ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud.
11Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

Lõputervitus

12Silvanuse, minu arvates ustava venna abil olen ma teile lühidalt
kirjutanud, manitsedes ja tunnistades, et see on tõeline Jumala arm,
milles te peaksite seisma.
13Teid tervitab kogudus Paabelis, valitud nagu teiegi, ja mu poeg Markus.
14Tervitage üksteist armastussuudlusega!
Rahu teile kõikidele, kes olete Kristuses!


http://www.eoc.ee/est/ylamenyy/oigeusk...

http://www.ohtuleht.ee/421120

http://www.youtube.com/watch?v=XmH6GJn1ZCw

http://forte.delfi.ee/news/teadus/torino-surilin...

http://www.robotnine.com/2009/03/jesus-is-on-ins...

http://www.tv7.ee/vod/player/?program=11794

http://raadio7.ee/saated.asp?id=4

http://www.eoc.ee/est/ylamenyy/oigeusk...

http://www.ohtuleht.ee/421120

http://www.youtube.com/watch?v=XmH6GJn1ZCw

http://forte.delfi.ee/news/teadus/torino-surilin...

http://www.robotnine.com/2009/03/jesus-is-on-ins...

http://www.youtube.com/watch?v=p_g79TMyhF0

http://www.youtube.com/watch?v=KMyuRM3gXM4

http://www.youtube.com/watch?v=9YFpMXKxBxs

http://www.youtube.com/watch?v=ojEFCgaBi7w...

Alkeemik
2012-09-28 02:23:30
Peetruse esimene kiri « 1,2,3,4,5 » peatükk

2
Elavast kivist ja pühast rahvast

1Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine,
kadetsemine ja mis tahes keelepeks!
2Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te
selle varal kasvaksite pääste poole,
3kui te olete tunda saanud, et Issand on helde.

4Tulles tema, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on
tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline,
5laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage
pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale
meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu.
6Seepärast seisabki Pühakirjas:

"Ennäe, ma panen Siionisse kivi,
valitud, hinnalise nurgakivi,
ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse."
7Teile siis, kes te usute, on see au, uskmatuile aga "kivi, mille
ehitajad tunnistasid kõlbmatuks,
ning just see on saanud nurgakiviks",

8ning "komistuskiviks" ja "pahanduskaljuks". Uskmatud komistavad,
sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud.
9Teie aga olete "valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas,
omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust", kes teid on
kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse -
10teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas,
teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on.

Käitumisest maailmas

11Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas -
hoiduge
lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu!
12Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad
paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid tegusid,
annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval.

13Alistuge Issanda pärast kogu inimlikule korrale, olgu
kuningale kui kõige ülemale,
14olgu maavalitsejale kui tema poolt saadetule kurjategijaid
karistama, aga heategijaid kiitma.
15Selline on ju Jumala tahtmine, et te head tehes paneksite
vaikima rumalate inimeste arutuse.

16Elage otsekui vabad, ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse
katteks, vaid olge nagu Jumala sulased!
17Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage
kuningat!

18Orjad, alistuge täie aukartusega peremeestele, mitte üksnes headele
ja leebetele, vaid ka tujukatele.
19Sest see on arm, kui keegi südametunnistuse pärast Jumala ees talub
viletsust, kannatades süütult.
20Sest mis kuulsus see on, kui teid süü pärast pekstakse ja
teie seda peate taluma? Aga kui te head tehes ja kannatades talute
peksu, siis on see arm Jumalalt.
21Selleks te olete kutsutud,
sest ka Kristus kannatas teie eest,
jättes teile eeskuju,
et te käiksite tema jälgedes.
22"Tema ei teinud pattu
ega leitud pettust tema suust";
23ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati;
ta kannatas ega ähvardanud,
vaid jättis kõik selle hoolde,
kes mõistab kohut õiglaselt;
24ta kandis ise meie patud
oma ihus üles ristipuule,
et meie, olles surnud pattudele,
elaksime õigusele;
tema vermete varal te olete saanud terveks.
25Teie olite ju "nagu lambad ekslemas",
kuid nüüd te olete pöördunud oma hingede
Karjase ja Ülevaataja poole.

« 1,2,3,4,5 »


© AD 2005 Eesti Piibliselts
www.eps.ee
www.kompass.ee
Alkeemik
2012-06-09 00:58:53
9.06 2012, kell 00:10 Kylaline kirjutas:
ok
hästi öeldud!
Kõik kommentaarid