Räägi oma laps targaks!

Enamik vanemaid ootab kannatamatult oma lapsukese esimest sõna, mis tavaliselt juhtub üheksanda elukuu ja esimese eluaasta vahel. Lihtsamaid fraase peaks laps oskama moodustada umbes kaheaastaselt, täislauseid ligi kolmeselt.
Kommentaare: 6

Ladusa rääkimisoskuse mõningate grammatiliste vigadega saavutab laps umbes nelja-aastasena. Viiendaks eluaastaks peaks laps olema saavutanud elementaarse keeleoskuse.

Rääkima õppimine on kahtlemata lapse arengu üks olulisemaid verstaposte, sest sellele toetub tema edasine sotsiaalne ja intellektuaalne areng. Keele hiline areng võib põhjustada lapse eraldumist teistest, samuti raskendada õppimist ja pärssida akadeemilisi võimeid.

Paljud vanemad arvavad, et mõiste “keeleline areng” on iseenesest tulev rääkimisoskus. See pole aga kaugeltki nii. Inimene ei oska ega tea midagi, mida ta kunagi õppinud ei ole. Eriti kehtib see kõnelemisoskuse kohta.

Laps hakkab keelt õppima alates oma esimesest elupäevast. Sellest hetkest on vanemate kohustus luua korralik alus lapse keeleliseks arenguks. Nii nagu vanemate ülesanne on õige toiduga tagada lapse füüsiline areng, on nende kohustus tagada lapse keeleline areng.

Kuidas keelt omandatakse

Vanemad peaksid lapsega suhtlema esimesest elupäevast alates. Kui mõned emad on loomult vaiksed ja vaoshoitud, siis kahjuks mõned peavad lapsega rääkimist lihtsalt totraks, sest beebi ei saa ju midagi aru. Ema, kes aga toitmisel, vannitamisel või riietamisel oma beebiga pidevalt vestleb, loob hea aluse lapse kõnelemisoskuse omandamisele.

Laps õpib keelt vaid ühel viisil ja selleks on vanemate omavahelise vestluse ja temale suunatud kõne kuulamine. Mida rohkem lapsevanem lapsega räägib, samu sõnu, fraase ja struktuure kordab, seda kiiremini laps rääkima õpib.

Siinkohal on oluline märkida, et umbes üheksandaks elukuuks peaks laps olema võimeline mõistma lihtsamaid sõnu ja käske. Võimalik, et ta oskab juba üksikuid sõnu öelda. Kindel on see, et laps mõistab rohkem kui oskab rääkida. See kehtib muide iga inimese puhul ja see saadab teda kogu elu. Igaüks meist saab ükskõik mis keelest, k.a oma emakeelest rohkem aru kui oskab ise rääkida. Veelgi suurem on see vahe teise või kolmanda keele puhul.

Seega võime oma keeleoskuse jagada kaheks – aktiivseks ja passiivseks. Kuulates ja lugedes kasutame oma passiivset, rääkides ja kirjutades aktiivset sõnavara.

On oluline teada, et lapse passiivne sõnavara kujuneb pideva sõnade, fraaside ja struktuuride kordamise läbi. Kui sõna, fraasi või struktuuri piisavalt korrata, lisandub see ka lapse aktiivsesse sõnavarra. Seega areneb lapse aktiivne sõnavara VAID läbi passiivse. Uuringud on näidanud, et rääkima õppiv laps peab ühte sõna kuulma umbes 500 korda enne kui ta selle oma aktiivsesse sõnavarasse võtab. Kaua enne seda peab see sõna olema osa tema passiivsest sõnavarast. See tähendab, et vanemad peaksid igal võimalusel lapsega ja lapse kuuldes kõnelema.

Lapsele lugemises peituv saladus

Vanemad peaksid oma lapsele lugema nii tihti kui võimalik. Võti, mis viib lapse keelelise arenguni, peitub aga selles, et lugeda tuleks ikka ja jälle SAMU lugusid.

"Vanadel headel aegadel" ei olnud sellist juturaamatute üleküllust nagu praegu. Vanemad olid sunnitud – samas oli see ka üks lapsekasvatamise traditsioonidest – jutustama oma lastele ikka ja jälle neid samu lugusid, mida nad teadsid, või korduvalt ette lugema neid üksikuid olemasolevaid raamatuid. Muuhulgas õpetati lastele ka salme ja laulukesi. Nagu enda poja pealt olen avastanud, on see pidev kordamine olnud keelelise arengu seisukohalt äärmiselt kasulik. Tõtt-öelda kasutasin eriti äärmuslikku meetodit ja lugesin oma lapsele peaaegu kaks aastat vaid ÜHTE raamatut.

Varsti pärast oma vanema poja Gustavi sündi ostsin talle raamatu Pinocchiost. See oli mõeldud nelja-aastastele. Lisaks pidevale suhtlemisele hakkasin talle juba teisel-kolmandal elukuul seda raamatut lugema – nii tihti kui võimalik, ikka uuesti ja uuesti ja uuesti. Loomulikult oli see küllaltki tüütu. Gustav aga armastas seda ja mu katse tulemused olid seda pingutust igati väärt. Ta mitte ei hakanud teistest väga palju varem rääkima, vaid oskas vaevalt kahe-aastasena terve Pinocchio loo lehekülg lehekülje haaval ära jutustada!

Uut lehekülge keerates jõudsin lugeda esimese sõna või paar ning tema vuristas ülejäänud lehekülje ette nagu väike papagoi! Iseenesest võib see tunduda mõttetu, kuid tähtis oli, et selle raamatu sõnavara hakkas ta igapäevases kõnes kasutama. Keelelise arengu osas oli ta oma eakaaslastest varsti pikalt ees. Tõtt-öeldes on tema sõnavara ja selge kõneoskus tänaseni päris muljetavaldav.

 

Allikas: www.nupsu.ee

 

Lisa kommentaar

Kommentaarid

Alkeemik
2020-03-20 16:05:15
I am writing this comment with tears of joy. My marriage fell apart after 6 months because my mother In-law asked my husband to divorce me and marriage the woman she betroth to him as his wife. All this drama started happening in our marriage and my husband left me and our one month baby just so he could do as his mom wants him to.
I was in tears and shattered for 6 months because I could not imagine my whole life crumbling in front of me. I could not continue with work and baby responsibilities so I quit working. Things became more difficult until my best friend advised me to meet a love doctor that fixed her marriage with a RETURN LOVER SPELL that works as fast as 12 hours after casting the spell. I concord and decided to contact this spell doctor and guess what. My husband came to my mom house with his family in less than 12 hours after casting the spell. Even his mom came back asking me for forgiveness and also to reconcile with my husband who left me. They have been coming for the past 3 days and now everyone is asking me to take him back. I am so grateful for what this love spell doctor has done for me. I am thinking of accepting his apologize and move on as family just as my mom advised.
Anyone who wants their lover back should write to love doctor on Love Spell doctor on lovespelldoctor0@gmail. com
God bless you as you find your happiness through this testimony.
Alkeemik
2019-01-19 00:07:04
URGENT AND EFFECTIVE LOVE SPELL CASTER TO HELP YOU GET BACK YOUR EX LOVER VERY FAST 2018 Contact LORD OJOKA
http://drojokaspelltemple.website2.me/love-spell WhatsApp @ +2348144172934

I am jessica roma from (ALABAMA), When I eventually found testimonies about this spell caster LORD OJOKA , how he helped many people to get their lovers and broken homes back, i contacted him too,because I was absolutely desperate to get my lover back. Life without my lover was a real mess for me and my kids. i wanted a dramatic change and I thought love spell could be the solution. After discussing the resolution with LORD OJOKA, he gave me hope that he will restore my relationship. I felt confident that he will actually make my lover to return home and he did! It’s fantastic what this great spell caster have done for me, his help is priceless! I don't know what I would have done without LORD OJOKA, He does his job so well he is organized and highly functional, i believe he is the best spell caster i can count on when it comes to all kinds of spell, I am so happy that my lover return back home. If you need help, contact him right now through these details below:

Email: dr.ojokaspelltemple@gmail.com
WhatsApp @ +2348144172934
Website: http://drojokaspelltemple.website2.me/love-spell
Alkeemik
2018-11-12 17:01:21

Henderson Elizabeth
Dr joy is a trust worthy spell caster and he will be of great help to you. I never believed in spell casting but After 4 years of marriage my husband left me because I lost my womb, and i was unable to give birth to children. I felt like my life has come to an end, and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time, but thanks to this spell caster called Dr joy whom i met online after my friend Becky Ross told me how he also helped her to bring back her husband in less than 2 days. I believed her and decided to give Dr joy a try and i contacted him on his email joylovespell@gmail.com. and explained my problems to him. He laughed and told me that In less than 2 days, my Husband will come back to me again, and that he will restore my womb and i will give birth to children. At first i thought it was a joke but i took courage and believed as Dr joy has said and it did happen just as this Great spell caster said, My husband called me and was crying, begging for forgiveness. I forgive him and today i am so glad that all worries and problems has gone away, and we are even happier than before, another good news is that i am pregnant now, and very soon we will have our baby. Dr joy is really a gifted and a powerful spiritual man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. I advice you all If you have a problem and you are looking for a real and genuine spell caster to solve all your problems just Contact Dr joy on his email on joylovespell@gmail.com. because he will always help you to solve all problems. Once again thank you Dr joy. Thank you, thank you.
you can also call him or add him on Whats-app: +233558502814.
Kõik kommentaarid