Scheini karjääriankrud

Mõtle, mis sind töös motiveerib. See aitab sul end paremini mõista, et teha häid karjäärivalikuid, mis tagavad rahulolu ja edu.
Kommentaare: 2
Meie vanemad valisid karjääri noorena ning käisid mööda seda valitud teed terve elu. Seoses sellega, et tänapäeva inimestel on nii palju valikuvõimalusi, pikem täisväärtuslik elu ja vastutus oma elu kvaliteedi ees, on olukord kõvasti muutunud. Paljud inimesed arendavad elu jooksul kahte või isegi mitut karjääri. Selleks, et teha õigeid valikuid, tuleb iseennast hästi tunda ja aru saada, mis meid motiveerib.

On palju erinevaid meetodeid, et aidata meil ennast paremini mõista. Täna pakun mõtisklemiseks Edgari Scheini poolt väljatöötatud karjääriankrute teooria. Edgar H.Schein sai Ph.D. kraadi Harvardi Ülikoolist sotsiaalpsühholoogia erialal.

Scheini teooria järgi on meil kõigil üks domineeriv karjääriankur ning mõistes, mis on meie ankur, saame me valida karjääri või rolli, mis pakub meile kõige rohkem rahuolu oma tööga. Schein identifitseeris kaheksa erinevat karjääriankrut:

1. Tehniline/funktsionaalne

„Tehniline“ ei tähenda siinkohal tehnoloogiaga seotust vaid pigem kõrget professionaalsust mingil konkreetsel alal, teha endale see valdkond üksipulgi selgeks, olla spetsialist. Neid inimesi motiveeribki see, kui nad on milleski väga head. Sellise ankruga inimesed soovivad pidevalt juurde õppida ning neile meeldivad väljakutsed, milles nad saavad demonstreerida oma oskusi.  Neile meeldib ka teisi õpetada või olla mentoriks. Kui juhtida sellise ankruga inimest, on oluline pakkuda talle võimalusi oma oskusi  näidata.

2. Üldjuhtimine

Vastupidiselt eelmist tüüpi inimestele, leiavad selle ankruga inimesed, et spetsialiseerumine on nende jaoks piirav, isegi ahistav. Nemad ei taha olla eksperdid, nad tahavad, et eksperdid töötaksid nende juhtimisel.  Üldiselt on need inimesed analüütilised ning neil on oskus inimestega hästi hakkama saada.

3. Sõltumatus/autonoomia

Need inimesed eelistavad töötada keskkonnas, kus nad saavad kehtestada oma reeglid ja standardid ning töötada teistest sõltumatult. Nad tahavad teha tööd algusest lõpuni ise ning sellega ka teada-tuntud saada.  Näiteks sobivad nad konsultantideks või töötama projektipõhiselt.

4. Turvalisus/stabiilsus

Need inimesed väldivad riske. Neile meeldib töötada kindla struktuuriga ettevõtetes, kus ootused ja vastutus on paigas. Nad eelistavad rahulikku, stabiilset keskkonda ning neid häirib, kui ettevõttes on palju muutusi. Sellise ankruga inimesi on palju tööl riigiasutustes. Rohkem kui tööd ennast, hindavad nad kindlat palka, boonuseid ja stabiilset organisatsioonikultuuri.

5. Ettevõtlik loovus

Selle ankruga inimesed on innovatiivsed, loovad ja energilised. Nad väljendavad oma loovust alustades uusi ettevõtmisi, projekte ning andes organisatsioonidele uusi suundi. Nad armastavad koostööd teiste inimeste ja talentidega, kes aitavad neil oma plaane ellu viia.

Selle ankruga inimesed on tihti ettevõtte omanikud ja jõukus on nende edu mõõdupuuks. Nende töökeskkond peab olema dünaamiline, muidu neil hakkab igav. Kui nad midagi välja mõelda ei saa, siis nad muutuvad rahulolematuks.

6. Teenindus/Pühendumine üritusele

See ankur viitab soovile teha midagi teiste heaks - teenida, teenindada. Nende inimeste töö peab olema vastavuses pigem nende põhiväärtuste kui talendiga. Töö väljendab neile seda, kes nad on ja mille eest nad seisavad. Neid inimesi võib leida mittetulundus- ja abiorganisatsioonides.  Samuti abistavates üksustes ettevõtetes: personalijuhtimine, nõustamine.

7. Väljakutse

Need inimesed janunevad probleemide lahendamise ja väljakutsete järele. Nad on väga konkurentsijanused ning vaatavad iga raskust, kui võimalust ennast proovile panna ja näha, milliseid tulemusi nad saavutavad. Neil peab olema pidevalt muutusi, et olla motiveeritud. Nad tõenäoliselt vahetavad üpris palju töökohti ning muudavad oma karjääri. Väljakutse ankruga töötajad vajavad keskkonda, kus nad saavad konkureerida ning kus tunnustatakse nende individuaalset pingutust. Näiteks müügivaldkond sobib neile inimestele väga hästi.

8. Elustiil

See inimene võtab tööd, kui ühte osa oma elust. Võimalus tasakaalustada tööd, peret ja vaba aega on neile äärmiselt oluline ning nad valivad töö või tegevusala, mis võimaldab seda tasakaalu saavutada. Nad ütlevad „ei“ pakkumistele, mis viivad mõne valdkonna nende elus tahaplaanile. Nad valivad töötamiseks organisatsioonid, kus on kerge ja vaba atmosfäär. Nad töötavad tihti kusagil ainult selleks, et saada kokku piisavalt raha oma järgmise seikluse jaoks.

Kuidas seda mudelit kasutada?

Kui sa paned kirja oma senised töökohad ning vaatled, mis sind neis kohtades motiveeris ning mis oli sinu jaoks negatiivset ja võrdled seejärel ankrutega, siis võid ilmselt näha, et 1-3 ankrut on sinu jaoks tugevamad.  Kõige parem hindaja oma dominantse ankru kohta oled sa ise. Kasuta saadud teadmist enda vajadustest, et leida võimalusi ning lahendada probleeme oma praegusel töökohal või planeerida oma järgmisi samme uutel tegevusaladel.

Samuti võid kasutada seda mudelit, et paremini aru saada oma kolleegist, kliendist või koostööpartnerist ning rääkida temaga tema „keeles“.

Allikas www.novi.ee

Lisa kommentaar

Kommentaarid

Alkeemik
2022-07-01 19:14:55
I am here to spread this good news to the entire world on how Dr Emu helped me solve my infertility problem and i am so happy now that i am now a mother because for over 4 years i have been trying to get pregnant and needed help, i and my husband always go for medical check up and the doctor always say that the both of us are fine and i have nowhere else to get help from and all hope was almost lost until one day i visited a friend of mine and i told her what i was passing through and she introduce me to this great spell caster called Dr Emu who helped her when she was in need of help, so i took a try to contact Dr Emu through his email and i explain all my problem to him and after we have talked he perform an infertility spell for me and after that he told me what i should do, and i followed the instruction he gave and after that he instructed to sleep with my husband and also i followed the instruction and he said that the next week i should go for medical check up and the doctor confirmed that i was 4 months pregnant and i was so happy that all my sorrows were gone for ever, i am so very happy now and also if you need any kind of help or the same line with mine, contact Dr Emu on his email: emutemple@gmail.com or call/text his whatsapp phone number +2347012841542 visit facebook page: https://web.facebook.com/Emu-Temple- 104891335203341
Alkeemik
2022-06-09 15:02:03
I suffered from what they called peripheral artery disease (PAD). I have been suffering for years, Me and my wife searched for a medical cure, and then we came across a testimony of a man who suffered the same and was cured by Dr Chief Lucky. So my wife and I contacted Dr Chief Lucky via an email and thank God he replied. I explained what was wrong and he sent me herbal medicines that helped heal me completely. I am happy to say that herbal medicine is the ultimate and Dr Chief Lucky I am grateful. You can contact him on his email: chiefdrlucky@gmail.com or whatsapp: +2348132777335, Facebook page: http://facebook.com/chiefdrlucky or website: https://chiefdrlucky.com/. Dr Chief Lucky said that he also specializes in the following diseases: LUPUS, ALS, CANCER, HPV, HERPES, DIABETES, COPD, HEPATITIS B, HIV AIDS, And more.
Kõik kommentaarid