Vähiennetuse võimalused

Kaasaaegsed teadmised pahaloomuliste kasvajate tekkepõhjuste ja ennetamise osas on tõestanud, et ligi 40% kõigist vähijuhtudest oleks võimalik vältida. Võttes lisaks arvesse, et vähk on ühiskonnale kulukas haigus, on oluline panustada vastavasuunalisse ennetustegevusse. Selleks tuleb pöörata tähelepanu nii tubaka ja alkoholi tarvitamisele kui ka töö- ja elukeskkonna riskide vähendamisele, aga ka tasakaalustatud toitumise ja kehalise aktiivsuse suurendamisele. Need meetmed üheskoos rakendatuna võimaldaksid langetada vähi üldist haiguskoormust.

Samaväärselt ennetustegevusega tuleb vähihaigestumuse ja -suremuse vähendamiseks võtta kasutusele efektiivsed, kaasaegsed kasvajate varajase diagnoosimise ja ravi meetodid. Varajase diagnoosimise aluseks on nii patsientide teavitamine ja koolitus kui ka skriiningprogrammide rakendamine, mis võimaldaksid vähki avastada enne, kui tervise osas inimene kaebusi veel ei esita. Eestis tehakse praegu emakakaelavähi ja rinnavähi sõeluuringuid.

Skriiningud ehk sõeluuringud viiakse läbi kindlas vanusegrupis valdavalt kaebusteta naiste hulgas. Eestis on kutsutud emakakaelavähi sõeluuringutele naised vanuses 30-60 aastat ja rinnavähi sõeluuringutele naised vanuses 50-65 aastat. Vastavalt organiseeritud sõeluuringuprogrammile kutsutakse kõik valitud vanusegrupis naised kindla intervalliga skriiningule. Rinnavähi sõeluuringu puhul tehakse mõlemast rinnast mammogramm, emakakaelavähi sõeluuringul võetakse emakakaelalt ja emakakaela kanalist proov (PAP-test). Sõeluuringu sihtrühmas olevad inimesed saavad kirjaliku kutse, millele on märgitud uuringu tegemise ja registreerimise info.

Täpse info skriiningute kohta (kus registreerida, millal on võimalus maakondades mammograafiabussi külastada jne) leiad Haigekassa kodulehelt.

Perearstidel on skriiningute osaluse kasvatamisel oma roll. Iga aasta algul edastab Haigekassa perearstidele info nende nimistus olevate patsientide kohta, kes peaksid skriiningutes osalema. Selle info alusel saavad perearstid oma patsientidele meeldetuletuse teha.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, www.terviseinfo.ee

 

Lisa kommentaar

Kommentaarid