Vanemahüvitise suuruse arvutamine

Soovid teada, kuidas arvutatakse vanemahüvitist? Loe järgnevaid juhtnööre.
Kommentaare: 1

Vanemahüvitis arvutatakse hüvitisele õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulude järgi. Tuluna arvestatakse töist Eestis sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Kui sotsiaalmaksu on inimese eest maksnud riik, siis seda ei arvestata töise tuluna. Samuti ei arvestata välisriikides teenitud tulu, millelt pole Eestis sotsiaalmaksu makstud.

Aastatulu jagatakse 12 kuuga, kuid 12 kuust lahutatakse eelnevalt päevad, mil vanem oli haiguslehel, hoolduslehel või rasedus- ja sünnituspuhkusel. Jagatis ongi vanemahüvitise suurus. Näiteks, kui ema jääb rasedus- ja sünnituspuhkusele märtsis 2007 ning õigus vanemahüvitisele tekib 2006. aasta tulude alusel, jagatakse 2006. aasta kogutulu 12-ga. Kui aga rasedus- ja sünnituspuhkus algab 1. novembril 2007 ning vanemahüvitise maksmine algab peale 20. märtsi 2008, siis vanemahüvitis arvutatakse järgnevalt: 2007. aasta tulud jagatakse 10 kuuga. Arvestamata jäetakse rasedus- ja sünnituspuhkusel oldud kuud.

Kui vanem ei töötanud hüvitisele õiguse tekkimisele eelnenud aastal, siis makstakse vanemahüvitist hüvitise määras, mis 2008. aastal oli 3600 krooni, 2009. aastal on 4350 kr.

Kui vanem nimetatud aastal töötas, kuid tema keskmine sissetulek jäi alla alampalga, makstakse vanemahüvitist alampalga määras. 2008. aasta alampalk on 4350 krooni ning 2009. a see ei muutunud.

Vanemahüvitise ülempiiriks on üle-eelmise aasta kolmekordne keskmine palk. 2008. aasta ülempiiriks on 25 209 krooni. 2009. a vanemahüvitise ülempiiriks on 30 729 krooni.

Kui emal on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele ning ta seda ei kasuta, makstakse vanemahüvitist esimese 70 päeva jooksul mitte rohkem kui alampalga suuruses.

Aasta vahetudes juba määratud vanemahüvitise alam- ja ülemmäärad ei muutu. Kui vanemahüvitise suuruseks on alampalga määr ning aasta vahetudes alampalk tõuseb või jääb töötasu põhjal määratud hüvitis alla alampalga suuruse, jätkatakse vanemahüvitise maksmist uue alampalga määras.

 

Allikas: www.hopsti.ee


Lisa kommentaar

Kommentaarid

Alkeemik
2018-11-12 17:02:31

Henderson Elizabeth
Dr joy is a trust worthy spell caster and he will be of great help to you. I never believed in spell casting but After 4 years of marriage my husband left me because I lost my womb, and i was unable to give birth to children. I felt like my life has come to an end, and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time, but thanks to this spell caster called Dr joy whom i met online after my friend Becky Ross told me how he also helped her to bring back her husband in less than 2 days. I believed her and decided to give Dr joy a try and i contacted him on his email joylovespell@gmail.com. and explained my problems to him. He laughed and told me that In less than 2 days, my Husband will come back to me again, and that he will restore my womb and i will give birth to children. At first i thought it was a joke but i took courage and believed as Dr joy has said and it did happen just as this Great spell caster said, My husband called me and was crying, begging for forgiveness. I forgive him and today i am so glad that all worries and problems has gone away, and we are even happier than before, another good news is that i am pregnant now, and very soon we will have our baby. Dr joy is really a gifted and a powerful spiritual man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. I advice you all If you have a problem and you are looking for a real and genuine spell caster to solve all your problems just Contact Dr joy on his email on joylovespell@gmail.com. because he will always help you to solve all problems. Once again thank you Dr joy. Thank you, thank you.
you can also call him or add him on Whats-app: +233558502814.
Kõik kommentaarid